+ Ðảm bảo cách âm, cách nhiệt tốt cùng độ kín khít cao
+ Khi mở cửa không làm ảnh hưởng đến không gian căn phòng
+ Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam

X
Cửa sổ mở quay ra ngoài
Open
Close