+ Cách âm, cách nhiệt tốt 
+ Sử dụng chốt đa điểm, đảm bảo độ kín, khít cao
+ Khung cửa vững chắc nhờ được làm từ profile định hình có kích thước lớn
+ Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam.

X
Cửa đi một cánh mở quay, cửa thông phòng
Open
Close